sâmbătă, 13 octombrie 2012

ABC9


ABC – ul metodelor de strângere de fonduri
Episodul 9
Explicarea termenilor ( 8 )

j. Rezumatul
Rezumatul reprezintă esenţa proiectului. El include, pe scurt :
-         Misiunea organizaţiei
-         Scopul şi obiectivele organizaţiei
-         Activităţi
-         Beneficiarii ţintă
-         Nevoia socială – schematizată
-         Identificarea problemei sociale
-         Necesitatea adoptării acelui proiect
-         Impactul asupra beneficiarilor
-         Importanţa proiectului
-         Originalitatea proiectului
-         Buget – cost real nespecificat
Rezumatul proiectului se întinde pe maxim o pagină de proiect. El evidenţiază şi importanţa proiectului pentru beneficiari.
Exemple de rezumat de proiect :
1.      Sunt liber – deci exist
Fundaţia x este o organizaţie nonguvernamentală care derulează proiecte în favoarea persoanelor cu disabilităţi locomotorii. În cadrul proiectului : „sunt liber deci exist” am dezvoltat o linie de producţie de scaune cu rotile pentru persoane cu disabilităţi locomotorii. Concomitent acest proiect îşi propune şi modificarea tehnică a maşinilor pentru a putea fi conduse de aceştia. Astfel se schimbă frâna de picior cu una de mână. De asemenea proiectul presupune şi modificarea ambientului personal adică instalarea de praguri sau de wcuri adaptate nevoilor acestor persoane. Proiectul x este singurul care îşi propune ajutorarea persoanelor cu disabilităţi locomotorii să fie mai libere atât la ei acasă cât şi în societate. Costurile au fost suportate de partenerii noştrii străini. Acesta este doar un mic proiect pe lângă multe altele vizând şi suport psihologic, inserţie profesională şi dotarea de săli cu aparate pentru gimnastică medicală şi recuperatorie. Practic noi i-am făcut pe beneficiari să se simtă cu adevărat liberi crescându-le, prin programele noastre, capacitatea de acţiune, independenţă şi deplasare. I-am ajutat să zâmbească şi am contribuit în felul acesta la creşterea tonusului psihic. Pe viitor vom dezvolta noi astfel de proiecte care să asigure şi suport psihologic, nondiscriminare sau reinserţia acestora pe piaţa muncii.
2.      Un om, o valoare
Fundaţia x care activează în domeniul sănătăţii mintale dezvoltă proiectul y care pune în valoare capacităţile latente ale persoanelor cu tulburări mentale. Sub deviza „un om, o valoare”, psihologii noştrii au descoperit laturi pozitive neştiute ale acestor persoane printre care amintim : posibilitatea de a face meditaţii la limbi străine, programare PC, conversaţii utile etc. Psihicul uman nu este în totalitate afectat de boală sau tratament alopat, ci poate să se manifeste. Un bolnav psihic ajutat şi înţeles poate să devină o valoare. Un copil autist poate să cânte la vioară, un tânăr cu schizofrenie uşoară poate să picteze etc. Noi suntem originali pentru că descoperim în fiecare bolnav o valoare. Pe baza acestei valori, noi şlefuim o nouă personalitate centrată pe talent şi activitate pozitivă. Dincolo de suportul psihologic, noi oferim şi suport ocupaţional, informatic, muzical, artistic etc. Noi suntem unici pentru că descoperim valori şi le promovăm acolo unde oamenii consideră că nu mai există. Noi promovăm omul, nu boala. Noi luptăm astfel împotriva stereotipurilor pe care societatea le-a format vis-a-vis de aceste persoane. Fiţi alături de noi. Merită !
Acestea sunt doar două exemple de rezumate de proiect. Pot fi elaborate proiecte pentru :
-         Copii talentaţi la muzică
-         Tineri cu autism
-         Tineri cu deficienţe de vedere
-         Rromi
-         Tineri proveniţi din casele de copii
-         Foşti alcoolici
-         Homosexuali
-         Dependenţi de droguri
-         Deţinuţi etc.
Aşadar rezumatul proiectului este o sinteză schematizată a lui. Poate include informaţii tehnice sau informaţii cu caracter social şi psihologic. Totul de tipul :
-         Suntem organizaţia x
-         Derulăm proiectul y
-         Beneficiarii noştrii sunt z
-         Nevoia lor este k
-         Activităţile noastre sunt l
-         Suntem originali pentru că...
-         Am realizat prin proiect nevoia k pentru beneficiarii noştrii
-         Vom rezolva şi alte nevoi
-         Vom derula şi alte proiecte
În rezumat nu se trece valoarea bugetului : cheltuieli sau venituri. Se evidenţiază : cine suntem, ce facem, pentru cine, de ce este nevoie de noi, ce nevoie socială o rezolvăm. Atât.
k. Eligibilitatea proiectului
De regulă, majoritatea proiectelor respinse, sunt completate greşit. Adică, de exemplu, completezi proiecte pentru nevăzători pe linii de mediu !
Responsabilii de proiect trebuie să ştie :
-         Care proiecte sunt eligibile cu misiunea fundaţiei noastre
-         Care proiecte NU sunt eligibile
Adică pentru ce dau bani finanţatorii ! Sunt bani de finanţare pentru :
-         Reinserţia profesională a şomerilor
-         Nevăzători
-         Deficienţi de auz
-         Deficienţi locomotorii
-         Rromi
-         Combaterea hiv, cancer, droguri
-         Homosexuali şi identitate sexuală proprie
-         Tineri din casele de copii
-         Antidiscriminare
Toate aceste direcţii sunt trecute în schema de proiect. Tu trebuie să vezi dacă misiunea fundaţiei tale este aceeaşi cu linia de proiect a fundaţiei finanţatoare. Dacă se oferă bani pentru categoria de beneficiari pe care îi ai şi tu. Altfel proiectul este respins din start chiar dacă tehnic este bine făcut.
--------------------
Acum să vorbim şi despre mici trucuri…
Trebuie să ştii :
-         Care este data limită a proiectului x. Dacă depăşeşti aceea dată limită proiectul este respins din start
-         Unde se trimite
-         Bugetul să fie corect elaborat
-         Ce sponsorizează finanţatorul şi ce nu. Dacă nu sponsorizează salarii de personal nu ceri în proiect acest lucru
-         Care sunt criteriile de eligibilitate – ce cer ei
-         Dacă fundaţia dumneavoastră este puternică financiar sau nu. Acoperă ea costurile ( procentul ) cerut de sponsor sau nu
-         Dacă a mai câştigat proiecte în trecut. Adică are experienţă.
Trebuie să ştii :
-         Pe ce site-uri să cauţi cererile de sponsorizare
-         Când este perioada de deschidere a liniilor de finanţare – adică între ce termini calendaristici. Exemplu : 15 mai – 15 iunie. Acest termen trebuie respectat.
-         Care este echipa care completează sau scrie proiectul. Trebuie să ai fişiere gata completate pe părţi : exemplu activităţi, obiective, buget, rezumat etc pe care să le reactualizezi.
-         Care este bugetul tău real la data x. Pentru a aplica pe proiect.
Şi multe altele. Dar despre proiecte de finanţare vom mai vorbi. Pe curând !
-------------------------------------                          -----------------------------------------
Producţie :  18:48:51 - vineri, 12 octombrie 2012
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă la tel : 0766710996
             
                                       Aveţi curaj !
                               Va urma