sâmbătă, 13 octombrie 2012

ABC7


ABC – ul metodelor de strângere de fonduri
Episodul 7
Explicarea termenilor ( 6 )

i.                    Nevoia socială ( 1 )
Nevoia socială reprezintă cheia obţinerii de fonduri de către organizaţia dumneavoastră. Ce înseamnă ea ? Nevoia socială reprezintă o cerinţă resimţită de o categorie x de beneficiari nerealizată la nivel individual ( microsocial ) sau la nivel social ( macrosocial ). De obicei nevoia socială izvorăşte de la categoria x de beneficiari care resimt cel mai mult lipsa ei. Cei chemaţi să rezolve nevoile sociale sunt :
-         În plan uman : medicii, psihologii, psihoterapeuţii, psihiatrii, asistenţii sociali, sociologii, pedagogii speciali, învăţătorii, profesorii, juriştii, jurnaliştii, politicienii etc.
-         În plan microsocial : beneficiarul, familia, prietenii
-         În plan macrosocial : şcoală, ong, autorităţi publice locale, unităţi medicale, mass-media etc.
Important :
Atât asistentul social cât şi beneficiarul trebuie să devină agent al schimbării, adică să facă lobby pentru drepturile beneficiarilor x.
La nivel macrosocial societatea se poate implica prin :
-         Accesul neîngrădit la unităţile medicale
-         Achiziţionarea de mijloace de transport în comun adaptate pentru persoanele cu disabilităţi
-         Crearea de ateliere protejate
-         Facilităţi juridice pentru angajatorii care au angajaţi din rândul persoanelor cu disabilităţi
-         Facilităţi financiare pentru persoanele cu disabilităţi
-         Legi care luptă împotriva discriminării inclusiv al persoanelor cu disabilităţi
-         Amenajarea de pante de acces la unităţi publice pentru cei în cărucior
-         Programe educaţionale în şcoli de sensibilizare la problemele persoanelor cu disabilităţi
-         Integrarea persoanelor cu disabilităţi – pe cât este de posibil – în învăţământul de masă
-         Crearea sistemului home school pentru cei nedeplasabili
-         Asigurarea legăturii beneficiar – psihologul şcolii – părinţi – elevi sau colegi pentru cei cu disabilităţi
-         Construirea de marcaje pentru biciclişti care să prevină accidentările acestora de către maşini etc.
La nivel individual :
-         Suport psihologic individual
-         Facilitarea accesului la tratament de specialitate
-         Gratuitatea tratamentului de specialitate
-         Modificarea ambiantului local : casă prevăzută cu praguri pentru cărucior, wc-ul adaptat etc
Nevoia socială este resimţită de regulă de beneficiari. Societatea este nepăsătoare la problemele sociale ale beneficiarilor. Alteori societatea discriminează direct sau indirect o categorie de x beneficiari. De exemplu : homosexualii sunt percepuţi ca nişte paria. La fel şi deţinuţii, persoanele cu disabilităţi mentale ( psihice ), alcoolici, dependenţii de droguri, rromii etc. Percepţia asupra acestor categorii de persoane trebuie să se schimbe în favoarea lor. Exemple de etichete, stigmă şi percepţie negativă bazată pe societatea de tip tradiţionalist :
-         Drogatule
-         Beţivule
-         Poponarule
-         Sectantule
-         Cioară
-         Hoţule
-         Ucigaşule
-         Handicapatule
-         Nebunule etc.
Astfel are loc o discriminare. Din punct de vedere al beneficiarilor aceştia resimt nevoia socială de a se integra în masă  şi de a fi priviţi pozitiv ( normal ) de către societate. Nevoia socială porneşte în primul rând de la percepţie care este negativă din partea societăţii. De aceea asistenţii sociali, ong, beneficiarii şi autorităţile publice trebuie să schimbe acest fapt. Ei trebuie să educe, să devină agenţi ai schimbării. În România există multe nevoi resimţite de beneficiari. Printre ele amintim :
-         Nevoi perceptive ( jigniri, stigmatizări – au caracter negativ şi blochează activitatea normală a psihicului uman ).
-         Nevoia de a se integra în învăţământul de masă
-         Nevoia de a beneficia de cele mai noi şi bune tratamente
-         Nevoia de învăţământ acasă – home school
-         Nevoia de absorbţie pe piaţa de muncă
-         Nevoia de a lucra în ateliere protejate
-         Nevoia de a avea o locuinţă sau de a-şi face o familie
-         Nevoia de a se integra în masă
-         Nevoia de a nu mai fi discriminaţi nicăieri – atât la locul de muncă cât şi în societate
-         Nevoia la identitate culturală proprie
-         Nevoia la comportament sexual propriu
-         Nevoia de a fi ascultaţi, consiliaţi, ajutaţi
-         Asigurarea nevoilor de bază : hrană, casă, prieteni etc
Important :
Nevoia socială este :
-         O lipsă resimţită de către o categorie de beneficiari
-         O problemă etică pe care societatea trebuie să o rezolve
-         O trăire psihică a unor categorii de beneficiari
Ea se manifestă :
-         Individual
-         Social
Individual înseamnă şi summul de trăiri psihice a categoriei de beneficiari x care sunt de regulă negative. Exemplu :
-         De ce sunt în cărucior
-         De ce m-a făcut şchiop x
-         De ce m-a făcut ţigan, hoţ, poponar etc.
Macrosocial – social – implică şi totalitatea acţiunilor societăţii de a ajuta categoriile sociale mergând pe reinserţie, protejare, educare, suport medical şi psihologic, facilitare acces la instituţii, programe medicale etc. Nevoia este resimţită de beneficiar. Un ong poate să :
-         Sensibilizeze societatea civilă
-         Militeze pentru adoptarea de legi de protecţie a beneficiarilor x
-         Să educe
-         Să lupte împotriva discriminărilor beneficiarilor x
-         Să militeze pentru creşterea nivelului de toleranţă faţă de beneficiarii x de către societatea civilă.
Dar despre nevoia socială vom mai vorbi.

-------------------------------------                          -----------------------------------------
Producţie : 12:22:15 - vineri, 12 octombrie 2012
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă la tel : 0766710996 
                     
                                       Aveţi curaj !
                               Va urma