sâmbătă, 13 octombrie 2012

ABC6


ABC – ul metodelor de strângere de fonduri
Episodul 6
Explicarea termenilor ( 5 )
h. Bugetul – veniturile
Un buget bun se bazează pe dualismul venituri – cheltuieli ( costuri )
Costurile sunt :
-         Directe – adică cheltuieli pentru beneficiari
-         Indirecte – adică cheltuieli pentru sediu, utilităţi sau salarii
Cu cât procentul din proiect este mai mare în favoarea beneficiarilor ( costuri directe ) cu atât ong este mai eficient şi mai centrat spre rezolvarea nevoii beneficiarilor. Trebuie avut în vedere :
-         Ce sponsorizează un finanţator
-         Ce NU sponsorizează un finanţator
De regulă, orice ong are o misiune ( un ideal ) care răspunde nevoii unei categorii de beneficiari şi implică stabilirea unor obiective sau activităţi care converg spre ajutorarea acelei categorii de beneficiari. Finanţatorii nu dau bani fundaţiei x, ci categoriei y de beneficiari de care se ocupă acel ong. Idealul ( misiunea ) reprezintă pecetea organizaţiei. El se bazează pe fapte – adică pe x proiecte câştigate şi desfăşurate în folosul beneficiarilor tăi. Atât misiunea cât şi proiectele câştigate îţi aduc noi surse de venit. Trebuie să ştii să-ţi prezinţi bine şi misiunea ta. Să te centrezi apoi numai pe un proiect nu pe 10. Să ai doar o misiune. Să ştii bine să faci doar un proiect nu 10, pentru categoria ta de beneficiari. Nu poţi să faci şi proiecte de mediu şi cele pentru persoane cu disabilităţi, de exemplu. Fii bun doar într-o singură categorie de proiecte pe care să o perfecţionezi.
Dar să vorbim despre venituri...
Un buget trebuie să asigure veniturile în aşa fel încât să acopere financiar tot proiectul pe toată durata lui. Costurile trebuie să fie :
-         Reale
-         Acoperite de hârtii : facturi fiscale, contracte de sponsorizare etc.
Care sunt categoriile de venituri ? Ele sunt :
-         Venituri din activităţi fără scop lucrativ
-         Cotizaţii ale membrilor sau simpatizanţilor
-         Donaţii
-         Sponsorizări
-         Dobânzi bancare
-         Dividende bancare
-         Venituri din despăgubiri de asigurări – nu doresc la nimeni
-         Diferenţe de curs valutar
-         2% din totalul impozitelor pentru persoane fizice sau juridice
-         3 la mie din profitul firmelor
-         Mecenat
-         Alte tipuri de activităţi care aduc venit
-         Licitaţii cu vânzare
-         Expoziţii cu vânzare
-         Urne de colectare de fonduri
-         Organizarea de spectacole sau concerte plătite în scop caritabil
-         Organizarea de partide de fotbal plătite în scop caritabil
-         Primirea de ajutoare din afară : bani, produse, haine – pot intra la sponsorizări
-         Alte forme
Alte surse de venit :
-         Activităţi economice
-         Cursuri plătite organizate de fundaţia x
-         Vânzarea de publicaţii
-         Tombole
-         Finanţări via e-mail
-         Conferinţe cu taxă de intrare
-          Proiecte de finanţare – stat
-         Proiecte de finanţare – ong străine sau româneşti
-         Teletonuri sau spectacole tv
-         Parteneriate
-         Sms plătit de tip 2 euro
-         Magazin virtual on-line
-         Închirierea către terţi a unei părţi din sediu etc
Important :
Trebuie să ai în permanenţă surse de venit care să acopere proiectul x pe parcursul mai multor ani. Aceasta dovedeşte puterea financiară a fundaţiei x.
Bazat pe raportul venituri-cheltuieli faci proiectul x şi calculezi bugetul y pentru proiectul x al tău.
Astfel :
Buget proiect x :
Cheltuieli
venituriÎntotdeauna veniturile :
-         Trebuie să fie eşalonate pe toată durata proiectului
-         Trebuie să acopere tot proiectul
-         Trebuie să fie mai mari decât cheltuielile – adică să se creeze un profit
-         Trebuie să acopere cheltuielile directe şi indirecte
-         Trebuie să asigure continuitatea proiectului şi după terminarea liniei de finanţare x
Este bine de ştiut cum îţi proiectezi bugetul pentru a realiza financiar proiectul pe baza cheltuielilor şi veniturilor.
Important :
Nu vă bazaţi pe venituri ipotetice sau mici şi nesigure care pot acoperi doar 2% din valoarea cheltuielilor proiectului. Ele se raportează la venituri adiacente.
Alte idei :
-         Mulţumiţi-i constant sponsorilor
-         Păstraţi legătura cu ei
-         Oferiţi-le rapoarte de activitate, felicitări sau produse ( mici obiecte ) făcute sau nu de voi cu sigla ong dvs
-         Invitaţi sponsorii la activităţile fundaţiei voastre
Important :
Structuraţi veniturile în funcţie de :
-         Venituri mari
-         Venituri medii
-         Venituri mici
Sau :
-         Venituri sigure
-         Venituri ipotetice
Focalizaţi-vă energia pe veniturile care vin sigur în cantităţi suficiente care să acopere tot proiectul sau o mare parte din proiect. Nu contează dacă aşteptaţi mai mult pentru realizarea proiectului. Fiţi leali cu finanţatorii şi arătaţi-i corect toate datele financiare. Obţineţi mai uşor finanţare. Investiţi în oameni. Să aveţi bani de protocol. Exploataţi orice sursă :
-         Umană
-         Financiară
Fiţi tenace şi perseverent. Aveţi răbdare. Mişcaţi-vă repede. Dar despre venituri vom mai vorbi.
Precizare :
 În acest episod am vorbit la modul general despre venituri. Le vom analiza pe rând în episoadele ce vor urma. Pe curând !
-------------------------------                              -----------------------------------
Producţie :  12:03:23 - joi, 11 octombrie 2012
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă la tel : 0766710996 
                      
                                       Aveţi curaj !
                               Va urma