sâmbătă, 13 octombrie 2012

ABC5


ABC – ul metodelor de strângere de fonduri
Episodul 5
Explicarea termenilor ( 4 )
h. Bugetul – costurile
De regulă un buget bun este făcut pe baza sintaxei bipolare costuri ( cheltuieli ) – venituri. Cu cât raportul costurilor este mai îndreptat către beneficiari, iar veniturile acoperă în întregime activităţile fundaţiei x, cu atât aceea organizaţie este mai eficientă. Bugetul reprezintă oglinda organizaţiei x. În acest episod vom vorbi despre un buget bazat pe costuri. Care sunt costurile reale, directe sau indirecte ale unui proiect ! Bugetul reprezintă şi :
-         Puterea organizaţiei x
-         Gradul de seriozitate al fundaşiei x
-         Profesionalismul fundaţiei x
-         Gradul de implicare al organizaţiei x
-         Gradul de absorbţie a fondurilor externe ( proiecte de finanţare, sponsorizări, donaţie ) al organizaţiei x
-         Capacitatea fundaţiei x de a face ceva
-         Capacitatea membrilor fundaţiei x de a atrage fonduri
Bugetul se prezintă anual în raportul de activitate. Cu cât organizaţia x cheltuie mai mulţi bani pe beneficiari cu atât va primi mai mulţi bani de la sponsori deoarece dovedeşte că se implică în problema x şi este o organizaţie serioasă care ajută. Nu fiţi zgârciţi. Fiţi calculaţi. Cheltuiţi pentru beneficiari.
Ce conţine un buget bun :
-         Justificare a cât se cere şi de ce
-         Prezentarea bugetului total al proiectului
-         Calcule matematice corecte
-         Copii după fişe fiscale ( dacă este cazul )
-         Costuri directe şi indirecte
-         Previziuni inflaţie
-         Costuri directe : beneficiari ai fundaţiei x
-         Costuri indirecte : costuri spaţiu – chirie, telefon, consumabile etc.
De regulă, bugetul poate fi întocmit de contabil sau economist pe baza unor oferte tehnice de plată. De exemplu : costuri estimative a hranei beneficiarilor, costuri reale spaţiu, costuri achiziţionare materiale sau obiecte ( aparate medicale ), costuri reale închiriere sală pentru concerte etc. Costurile sunt fluctuante în funcţie de activităţile fundaţiei x. Ele sunt trecute în proiect şi raport de activitate.
Exemplu de buget :
A.     Costuri indirecte :
-         Chirie sală
-         Telefon sediu
-         Lumină
-         Apă şi gaze
-         Consumabile : toner, hârtie
-         Salariaţi : preşedinte, contabil, director executiv, asistent social, psiholog, jurist etc
-         Voluntari : materiale info, materiale privind legislaţia, produse de protocol, decontarea abonamentului etc.
B.     Costuri directe :
-         Cantină socială beneficiari : pâine, carne, legume, fructe, brânză, mezeluri, ulei, făină, mălai, apă minerală, sucuri, dulciuri etc.
-         Medicamente beneficiari
-         Aparatură medicală : orteze, proteze, căruciore, ochelari, aparat auditiv etc.
-         Instrumente muzicale : chitară, vioară, bas, trompetă
-         Echipament sportiv copii şi tineri
-         Instrumente sală pictură : acuarele, pânză, tempera, vopsele, pensule
-         Rechizite şcoală
-         Burse sociale
-         Burse de merit
-         Chirie sală concerte şi tipărire de bilete
-         Chirie sală conferinţă şi protocol, uneori cazare şi transport
-         Tipărire broşuri şi rapoarte de activitate
C.     Costuri adiacente
D.    Costuri neprevăzute
-         Maxim 10% din proiect
Bugetul este fluctuant. Pentru a obţine fonduri trebuie să reprezinte oferta reală a pieţei. De exemplu dacă o pereche de ochelari costă 50 de roni să nu treci 150 de roni. Nu poţi cumpăra calculatoare, maşini sau mobilă pe banii din proiecte de finanţare sau de la sponsori.
Un buget se bazează pe :
-         Chitanţe
-         Facturi fiscale
-         Contracte de sponsorizare
-         Contracte de donaţie
-          Cotizaţia membrilor fundaţie
-         Alte surse
Important :
Calculele trebuie făcute real cu costuri reale ! Trebuie ştiut de la sponsor :
-         Ce sponsorizează
-         Ce NU sponsorizează
În funcţie de acestea trebuie făcut un plan estimativ de buget care să acopere toate rubricile.
NU UITAŢI :
Bugetul :
-         Trebuie să fie real
-         Trebuie să acopere tot costul proiectului
-         Trebuie să fie sprijinit pe acte de tipul : fişe fiscale, chitanţe, contracte de sponsorizare, contracte de donaţie etc.
Pentru orice cheltuială privind proiectul x al fundaţiei y se cer de la agenţii economici măcar :
-         Chitanţe
-         Facturi fiscale
Nu trebuie să iei produse destinate proiectului FĂRĂ aceste acte financiare care intră în contabilitatea fundaţiei tale. Orice buget se bazează ŞI pe aceste acte. La sfârşit se trece şi sursa veniturilor despre care vorbim în alt episod. Un alt tip de buget se calculează pe dualismul venituri – cheltuieli. Atât veniturile cât şi cheltuielile intră în buget şi se includ în raportul de activitate al organizaţiei dumneavoastră. Dar despre buget şi mai ales cheltuieli vom mai vorbi. Pe curând !
Producţie : 18:03:30 marţi, 9 octombrie 2012
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă la tel : 0766710996
                      
                                       Aveţi curaj !
                               Va urma