sâmbătă, 13 octombrie 2012

ABC4


ABC – ul metodelor de strângere de fonduri
Episodul 4
Explicarea termenilor ( 3 )

Am văzut care sunt beneficiarii şi cum se împart ei. În vederea ajutorării lor este nevoie de un ajutor complex – uman, material şi social. Dar să vedem şi alţi termeni...
f. Obiectivele
Obiectivele :
-         Este un rezultat scontat
-         Se obţine prin atingerea scopului şi misiunii
-         Obiectivele sunt paşii ce trebuie făcuţi pentru atingerea scopului.
Exemplu de obiectiv :
Am închiriat sala ARCUB pentru concertul formaţiei x
Scop : concertul
Obiectiv : pasul urmat pentru atingerea scopului x – aici concert.
Alt exemplu :
Obiectiv : Am plătit sala x pentru conferinţa privind mediul.
Scop : informaţii legate de mediu.
Obiectiv : plata sălii x.
g. Activităţi :
Presupune o serie de activităţi ( paşii ) fizice, intelectuale pentru atingerea scopului x, ajutorarea beneficiarilor y şi îndeplinirea misiunii z.
Exemplu :
Asociaţia ortodoxă x
Scop 1 : ajutorarea bătrânilor
Activităţi : ele pot fi defalcate pe luni.

Exemplu de activităţi defalcate pe luni.
ianuarie
Scrierea de news letters
februarie
Conferinţă de presă privind situaţia bătrânilor din căminele de stat
martie
Vizită Căminul de bătrâni Străuleşti
aprilie
Vizită Căminul de bătrâni Sfântul Vasile, plantat flori cămin, oficiat un Te Deum
mai
Anchete sociale la 100 de familii de bătrâni
iunie
Ajutat 100 de familii în activităţi gospodăreşti : curăţenie, mâncare, piaţă.
iulie
Însoţirea a 20 de bătrâni la film la cinematograful Scala.
august
Conferinţă de presă, broşuri, raport de activitate.

De regulă un proiect este desfăşurat pe minim 1 an.
Acesta a fost doar un exemplu.
Activităţile reprezintă ceea ce ai făcut pentru beneficiarii fundaţiei tale. Ele se pot scrie zilnic sau după organizarea unui eveniment cu caracter social, medical sau profesional. Reprezintă pecetea organizaţiei. Prin activităţi – corelate cu bugetul – se văd faptele organizaţiei x. Cu cât activităţile organizaţiei x sunt mai diversificate, iar bugetul alocat pentru beneficiarii organizaţiei x este mai mare cu atât respectivul ong este mai eficient – adică mai bun. De asemenea respectivul ong este mai implicat în rezolvarea problemei.
Dar un ong trebuie să aibă edificată o misiune pe care să o urmărească – adică un ţel. Nu se pot face programe dacă nu ai definitivată misiunea ! De exemplu nu poţi să fotografiezi o persoană cu disabilităţi grave dacă nu ai misiunea să ajuţi astfel de persoane şi să ai şi specialiştii care să o facă. Altfel alergi doar pentru bani, pe care îi vei obţine foarte rar.
Activităţile sunt diverse. Ele trebuie scrise faptic şi tehnic nu emoţional. De tipul : am ajutat 10 bătrâni cu pachet alimentar în luna ianuarie. Nu : cu bucurie sufletească am adus zâmbetul pe buze la 10 bătrâni care ne-au mulţumit, pentru că le-am oferit pachet alimentar.
Activităţile pot fi :
-         Defalcate pe luni
-         Înregistrate într-un fişier
-         Trecute în raportul de activitate al organizaţiei x
Ele trebuie proiectate a priori pentru a răspunde şi la nevoia socială a beneficiarilor x.
Ele reprezintă pecetea organizaţiei x. Scopul lor este de a ajuta beneficiarii x şi de a nu-i ţine dependenţi de fundaţia x. Cu cât are loc o rulare mai mare a beneficiarilor cu atât fundaţia y este mai eficientă. Activităţile pot îmbrăca specificul misiunii fundaţiei x. Pot fi activităţi :
-         Religioase
-         Psihologice şi psihoterapeutice
-         Culturale
-         Didactice
-         Socioumane
-         Economice
-         Macrosociale
Ele implică factorul :
-         Uman
-         Social
-         Economic
-         Macrosocial
Important : În activităţi este bine să se implice ACTIV beneficiarii pentru că ei cunosc cel mai bine problema lor.
Aşadar se urmăreşte realizarea unor obiective pe marginea unor activităţi care să răspundă la nevoia socială a beneficiarilor y şi care să acopere şi misiunea fundaţiei x. Activităţile pot fi proiectate apriori ca o agendă de lucru sau o foaie de parcurs. Ele pot fi defalcate pe luni de zile sau pe toată durata proiectului şi pot fi scrise în proiect. Ele arată puterea şi seriozitatea fundaţiei x care chiar ajută beneficiarii y. Dar despre activităţi vom mai vorbi.
-----------------------------------                      ------------------------------------
Producţie :  17:05:55 marţi, 9 octombrie 2012
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă la tel : 0766710996 
                      
                                       Aveţi curaj !
                               Va urma