sâmbătă, 13 octombrie 2012

ABC1


ABC – ul metodelor de strângere de fonduri
Episodul 1
Considerente generale privind proiectele de finanţare

Există proiecte micro, medii şi macro. În general un proiect de finanţare are o serie de rubrici bine delimitate şi structurate. Proiectele de finanţare reprezintă idei schematizate după o serie de reguli şi rubrici atent elaborate. Există mai multe tipuri de proiecte de finanţare. Toate proiectele de finanţare au delimitat un buget, o perioadă de timp finită – numită date line, o categorie de beneficiari şi o serie de activităţi. Toate proiectele de finanţare pot fi cuantificate şi măsurate.
În general un proiect de finanţare cuprinde :
-         Date factuale ale organizaţiei : adresă, e-mail, telefon, persoană de contact, funcţia, denumire, nume de înregistrare, date line.
-         Titlul proiectului
-         Misiunea organizaţiei
-         Scopul organizaţiei
-         Beneficiarii ţintă
-         Obiective
-         Activităţi
-         Rezumat
-         Buget
-         Implementare sau cuantificare
-         Experienţă adiacentă : alte proiecte câştigate
-         Scurt istoric al organizaţiei
Pentru ca un proiect să fie viabil trebuie să atingă şi următorii parametrii :
-         Agenţii macrosociali
-         Beneficiarii ţintă şi gradul lor de implicare în proiect
-         Identificarea problemei
-         Nevoia socială
-         Identificarea resurselor financiare : sponsori, autorităţi publice, organizaţii finanţatoare etc.
-         Impact asupra beneficiarilor şi societăţii
-         Importanţa proiectului
-         Originalitatea proiectului
-         Schimbările pe care le aduce proiectul în viaţa beneficiarilor
-         Actorii macrosociali
-         Resurse adiacente
-         Continuitatea proiectului : în timpul obţinerii finanţării şi după terminarea finanţării
-         Resursele proprii financiare ale organizaţiei
-         Raportul de activitate
-         CV – ul membrilor organizaţiei
-         Seminarii sau broşuri
Se ţine cont şi de :
-         Latura psihologică
-         Latura socială
-         Latura umană
Există mai multe tipuri de abordare a proiectelor de finanţare :
-         După originalitate, nimeni nu s-a ocupat şi de problema x, aici trebuie să aveţi curaj şi să deveniţi agenţi ai schimbării
-         După experienţă şi profesionalism – în trecut organizaţia x a mai dezvoltat proiecte pentru categoria de beneficiari y cu bune rezultate
-         După identificarea nevoii – aici se pot face studii psihologice sau sociologice inclusiv mersul pe teren  sau interviuri cu potenţialii beneficiari şi autorităţile locale
-         După puterea financiară atât a organizaţiei x cât şi a proiectului y
-         După gradul de implicare a beneficiarilor în proiect ca agenţi ai schimbării : există proiecte a organizaţiilor care se ocupă cu persoane cu dizabilităţi făcute chiar de persoane cu dizabilităţi
-         După implicarea societăţii : micro – beneficiari, familie sau şcoală
                                                macro : structuri de stat, sponsori, firme, companii
-         După gradul de „rezolvare” a problemei sociale – cuantificare – număr x beneficiari total, număr y beneficiari cuprinşi, număr z beneficiari rezolvaţi, ajutaţi sau schimbaţi datorită fundaţiei sau asociaţiei x.
Ce trebuie să ştie o organizaţie finanţatoare care oferă bani pentru proiect ?
-         Raportul 1 – activităţi – beneficiari
-         Raportul 2 – buget – rezultate
Sponsorii dau bani pentru beneficiarii x şi nu pentru organizaţia y
-         Activităţi defalcate pe luni
-         Buget defalcat pe luni şi target-uri
-         Profesionalişti implicaţi în proiect
-         Beneficiari ajutaţi
-         Fezabilitatea proiectului cât de real poate fi
-         Puterea financiară a organizaţiei x
-         Experienţa organizaţiei x
-         Alte proiecte câştigate ale organizaţiei x pentru beneficiarii y
-         Cât la sută bani din proiect revin beneficiarilor asistaţi
-         Cu cât raportul buget-costuri este mai mare pentru beneficiari ( peste 70 %  din bani ) cu atât finanţatorii dau bani.
-         Dotarea fundaţiei x : sediu, utilare sediu, aparate, birotică, dotări speciale pentru beneficiari – exemplu sală recuperare gimnastică pentru persoane cu disabilităţi motorii sau medicamente pentru cei bolnavi de cancer etc. Aici intră : ateliere de pictură, săli de muzică etc – utilate pe specificul beneficiarilor.
Organizaţiile finanţatoare nu dau bani pentru :
-         Construire, cumpărare sau închiriere sedii
-         Dotări
-         Birotică – consumabile
Unele organizaţii finanţatoare nu dau bani inclusiv pentru angajaţii fundaţiei x
Dau bani pentru :
-         Beneficiari
-         Medicamente
-         Rapoarte şi seminarii
Ei ( sponsorii ) vor să ştie că banii lor ajung la beneficiari în cadrul proiectului x.
De exemplu : ei nu dau bani să se plimbe şefii în alte ţări !
                                                 -------------------
Producţie :  11:01:56  vineri, 5 octombrie 2012
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă la tel : 0766710996 
              
                                       Aveţi curaj !
                               Va urma