sâmbătă, 13 octombrie 2012

ABC2


ABC – ul metodelor de strângere de fonduri
Episodul 2
Explicarea termenilor ( 1 )

Am văzut în episodul trecut ce cuprinde în general un proiect de finanţare. El reprezintă o idee schematizată a unei probleme sociale, medicale, psihologice a beneficiarilor după o serie de reguli şi rubrici atent eleborate.
De cele mai multe ori proiectele de finanţare nu presupun contacte directe cu reprezentanţii firmelor sau companiilor care oferă finanţare. Există o schemă proprie – model – de proiect de finanţare pe site-ul x al organizaţiei y care trebuie completată până la data z ( date line ) şi dusă la adresa k. De regulă, secretara organizaţiei finanţatoare primeşte formularele completate şi dă un număr de cod şi un număr de înregistrare unic pentru proiectul x. Întotdeauna trebuie respectat :
-         Date-line-ul proiectului – termenul limită
-         Cerinţele din model
Dacă proiectul nu este depus în perioada stipulată în proiect el nu mai este luat în considerare de experţii organizaţiei finanţatoare. De asemenea cele mai multe proiecte sunt respinse din 2 motive :
-         Organizaţia aplicantă nu este eligibilă cu activităţile proiectului x adică nu oferă pachete de servicii strict pentru beneficiarii pentru care se oferă banii.
-         Cererea de finanţare nu este corect completată
De exemplu nu poţi să ceri bani de la mediu dacă completezi că beneficiarii tăi sunt nevăzători sau copii. Trebuie să citeşti cu atenţie criteriile de eligibilitate.
Planul 2 implică evaluarea proiectelor de finanţare de către experţii organizaţiilor finanţatoare după criterii de marketing sau fundraising proprii. Următorul pas este afişarea rezultatelor :
-         Organizaţii care au câştigat proiectul
-         Organizaţii care au pierdut proiectul
Nu se oferă informaţii suplimentare nici într-un caz nici în altul. Proiectele de finanţare nu presupun un limbaj metaforic, psihoemoţional sau complicat ci unul simplu şi tehnic uşor de citit şi evaluat sau cuantificat. Înainte de a vorbi despre criterii de eligibilitate să vorbim despre termenii proiectului de finanţare.
a.      Date factuale ale organizaţiei
Sunt date „reci” şi tehnice ale organizaţiei x de tipul : denumire, adresă, cont bancar, telefon, email, persoană de contact, funcţie, CV, etc. Aceste date sunt teoretic arhicunoscute ! Toate rubricile trebuie completate.
b.      Titlul proiectului
Implică esenţa proiectului, ceea ce îl deosebeşte de alte proiecte. Poate să aibă şi un conţinut puternic emoţional.
De exemplu :
-         Ajută-i să zâmbească
-         Salvaţi Delta
-         Un bătrân o valoare
-         Şi eu cânt etc...
Se stabileşte de comun acord cu bordul. Titlul trebuie să atragă şi să sensibilizeze.
c.       Misiunea organizaţiei
Reprezintă particularitatea fundaţiei x sau y. Este un termen general. Cu conotaţii puternic psihologic şi socioumanitar. De exemplu :
-         Ocrotirea persoanelor cu handicap
-         Ajutarea orfanilor
-         Protejarea mediului
-         Ocrotirea bolnavilor psihic
-         Ajutarea copiilor talentaţi etc.
Misiunea presupune pecetea organizaţiei x. Ea este scrisă ca un termen general care niciodată nu va fi atins. Când misiunea „va fi atinsă” organizaţia îşi încetează activitatea.
Teoretic se operează cu conceptul x beneficiari ajutaţi sau reezolvaţi din totalul estimativ y sau real z. Nu ajungi niciodată să cuprinzi toţi beneficiarii estimativi sau reali. Dar tu rezolvi o parte. Cu cât ajuţi mai mulţi beneficiari cu atât eşti mai eficient. A ajuta înseamnă şi :
-         Crearea autodependenţei beneficiarilor
-         Reintegrarea socială şi profesională
-         Ameliorarea sau rezolvarea problemelor medicale
-         Echilibrarea psihicului uman etc.
Misiunea reprezintă un termen general, pe care nu-l atingi niciodată dar care caracterizează fundaţia x.
d.      Scopul organizaţiei
Scopul unui proiect reprezintă rezolvarea problemei. Tehnic : scopul este – stadiu în care dorim să ajungă problema în urma proiectului. Trebuie definită şi problema.
Ex : Problema : subnutriţia persoanelor sărace ( copii de regulă ) din zona Zăbrăuţi.
        Misiunea : hrănirea săracilor
        Scopul : hrănirea a 100 de copii săraci din zona Zăbrăuţi.
Alt exemplu :
      Misiune : promovarea tinerelor talente
      Problema : în Bucureşti există mulţi copii talentaţi la muzică.
      Scopul : promovarea şi ajutorarea a 15 copii talentaţi care să cânte la un instrument.
Trebuie identificată şi nevoia socială. Atenţie a nu se confunda :
-         Misiunea
-         Problema
-         Scopul
Misiunea : termen general care implică pecetea organizaţiei x
Problema : situaţia defavorabilă x pentru beneficiarii y.  O stare de fapt negativă care se cere rezolvată.
Scopul : ajutorarea a x beneficiari care au problema y. Totul se calculează din totalul z.
 Producţie : 16:40:11 sâmbătă, 6 octombrie 2012
Pentru informaţii suplimentare contactaţi-mă la tel : 0766710996 
                      
                                       Aveţi curaj !
                               Va urma