duminică, 19 decembrie 2010

caietul hierofantului 3 - cai de comunicare cu zeii - visele 1

Visele pot reprezenta căi de comunicare cu zeii şi cu puterile superioare. Platon vorbeşte despre rolul visurilor în comunicarea zeilor cu oamenii. Acestea sunt date de daimoni, mijlocitori între zei şi om. Să vedem fragmentul : „ Şi care ar fi puterea lui ? Aceea de a tălmăci şi de a împărtăşi zeilor cele omeneşti şi oamenilor cele ale zeilor : rugile şi jertfele aduse de unii, poruncile date de ceilalţi, precum şi răsplăţile jertfelor. (...) Zeii nu au de a face nemijlocit cu oamenii, ei nu se apropie şi nu stau de vorbă cu ei, nici în trezie, nici în somn, decât prin mijlocirea naturii daimonice.”
Există vise de la zei ? Anticii susţineau că da ! O altă variantă a originelor viselor o dă Homer în Iliada cântul I. El spune că : „ visele vin de la Zeus ! „
Pentru început să analizăm trei vise antice date de zei diverşilor oameni şi apoi să vedem în contextul actual dacă mai sunt vise de la cei Preaînalţi.
1. Visul lui Hercule
Sofocle l-a visat pe Hercule care i-a indicat în vis un hoţ care-i furase din templu un vas de aur. „ După ce s-a furat din templul lui Hercule un vas din aur masiv, i-a apărut în vis însuşi divinul erou spunându-i numele făptaşului. A mers în Areopag şi a povestit totul. Areopagiţii porunciră ca cel indicat de Sofocle să fie prins, iar în timpul anchetei acesta şi-a mărturisit fapta şi a înapoiat vasul. Acel templu a fost numit Hercule Denunţătorul.”
2. Grija faţă de un sclav
În opera Saturnalia se povesteşte că în anul 264 un stăpân a pus ca un sclav de-al său să fie maltratat la circ de faţă cu mulţimea. Zeus i-a avertizat prin vis pe senatori că gestul nu i-a fost pe plac. „ În anul 264 de la întemeierea Romei un oarecare Antronius Maximus a purtat prin circ pe unul din sclavii săi, după ce-l biciuise şi-l legase la un stâlp de spânzurătoare. Jupiter mâniat îi porunci în vis unui oarecare Aunius să vestească Senatul că fapta asta plină de cruzime nu i-a fost pe plac. Aunius tăinuind porunca , fiul său muri subit. Atunci el însuşi fu cuprins de o slăbiciune care îi slei tot corpul. În cele din urmă, la îndemnul prietenilor, fu transportat cu lectica la Senat unde dezvălui cele întâmplate. Nici nu isprăvi bineşi, recăpătându-şi sănătatea, ieşi din Senat pe propriile-i picioare.”
3. Visul lui Hanibal
Hanibal a furat o coloană de aur din templul Junonei. Noaptea a visat-o pe zeiţă care l-a ameninţat că va face să-şi piardă vederea dacă nu înapoiază obiectul furat.
„Coelius scrie că Hanibal, când a vrut să ia coloana de aur din templul Junonei din Licinium, vrând să verifice dacă era din aur masiv sau doar aurită a sfredelit-o, convingându-se că era din aur a dispus să fie luată. Dar Junona i-a apărut în vis avertizându-l să nu facă asta şi ameninţându-l că dacă o va face va avea ea grijă ca el să-şi piardă ochiul cu care mai vedea. Ca om deştept ce era, Hanibal nu a nesocotit acest avertisment.”
De asemenea, se spune, că o fetiţă din Roma antică, a visat-o pe zeiţa Victoria care i s-a plâns în vis că templul ei este în paragină. Fetiţa s-a dus la Senat, a povestit visul, iar senatorii au dispus să fie reparat templul zeiţei Victoria.
Deci Puterile Superioare pot trimite vise premonitorii aleşilor lor oferindu-le fel de fel de informaţii. În articolul de faţă vom încerca să descifrăm visele despre lumea antică, zei, oraşe sau alte lucruri ! Totuşi sunt două feluri de vise :
a) Benigne sau de la Puterile Superioare – zei, daimoni socratici, îngeri.
b) Maligne – sau de la Puterile Tartarului – erinii sau daimoni negrii
În primul rând este bine de analizat cine trimit visurile şi în ce scop !
A) Visurile benigne :
Sunt trimise de zei, daimoni socratici sau chiar îngeri.
1. Senzaţii în vis
Visele benigne se caracterizează în general prin senzaţia de bucurie, pace, fericire şi beatitudine. În vis reprezentanţii care le trimit iradiază lumină şi bunătate. Alesul nu se sperie pe cei pe care îi visează. El caută să se apropie de ei, să-i atingă şi să afle noi informaţii. Aceştia pot emana : căldură, linişte sufletească, bucurie, pace. Oamenii sunt fericiţi în vis şi doresc să comunice cu aceste fiinţe divine. Ei nu-şi mai pun bariere emoţionale şi de gândire de nici un fel. Se simt bine în preajma lor şi vor ca visul să nu se mai termine. Eşti învăluit în iubire pentru că zeii sunt iubire.
2. Mesajul transmis
În vis Puterile Superioare ne pot transmite fel de fel de mesaje. De regulă ele se axează pe transformarea noastră lăuntrică şi pe atragerea noastră pe o cale divină. Ele transmit mesaje de pace, de afirmare a virtuţilor şi de facere de bine. Niciodată mesajele divine nu ne vor speria sau nu ne vor face să ne exacerbăm patimile. Ele pot conţine mesaje de avertizare :
- Să nu faci acest lucru
- Să ai grijă la duşmani : când visezi câini negrii
- Să nu te afunzi în păcat : când visezi apă, femei goale sau făcând dragoste
Pot de asemenea să conţină informaţii banale :
- Un scor de fotbal
- O întâlnire cu un om de stat etc
3. Formele pe care reprezentanţii divini o pot lua în vis
Ei pot lua diverse forme :
a) Forme de animale :
- cai : îngeri
- pisici – daimoni buni
- lei, tigri –zei
Important este că cel care îi visează sub formă de animale nu se sperie de ei. Fiinţele acestea emană în vis bunătate şi pace.
b) Forme umane
- Iisus – lumină divină
- oameni în alb – îngeri
- figuri de zei – zei
- oameni impunători – eroi
Ei iradiază blândeţe şi lumină.
4. Tipuri de vise
a) Lăcaşe de cult
Oamenii pot visa : biserici, temple, sanctuare, oracole, pagode.
Omul se simte atras de aceste locuri divine şi se împărtăşeşte cu noua lui stare. Este un semn că divinitatea îl iubeşte şi îl protejează. Tot ce simte în vis este pace şi bucurie.
b) Perioade istorice
Oamenii pot visa :
- Secvenţe din Imperiul Roman – vise de la zei
- Secvenţe din Israelul antic sau din ţări creştine – vise de la îngeri
- Secvenţe din istoria Tibetului – vise tibetane.
În plan paranormal Puterile Superioare au acces la Memoria Istorică Universală – Memoria Akashă. Practic fiecare epocă istorică este înregistrată în această Memorie Universală. Zeii sau îngerii nu fac decât a pune secvenţe din această Memorie în visele aleşilor. Scop : întărirea credinţei alesului respectiv. De exemplu, un adept al zeilor, care s-a stabilit în U.S.A. şi care are un site de promovare a zeilor greci a spus că a aderat la religia antică când l-a visat pe zeul Apollo !
c) Secvenţe din Imperiul Roman
Oamenii pot visa : o luptă de gladiatori, un amfiteatru sau un monument antic, legionari romani, senatori romani, oraşul antic Roma, temple, sanctuare, basilici antice, şcoli şi case antice. Omul are acces prin vis datorită zeilor la această Memorie Universală care a înregistrat toate epocile istorice din toate timpurile.
d) Zei şi eroi – 2
Zeii şi eroii pot lua forme umane. Oamenii pot visa chiar :
- Zei antici : Zeus, Hera, Afrodita, Atena, Poseidon, Demetra etc.
- Eroi antici greci : Hercule.
5. Semnificaţia viselor
Visele pot fi premonitorii. Oamenii pot visa :
- Cărţi : înseamnă că vei cumpăra o carte despre antichitate sau vei afla o informaţie despre Imperiul Roman sau despre epoca istorică care te preocupă.
- Oraşul Roma : poţi vedea un film despre Roma antică sau poţi scrie despre Roma şi zeii antici.
- Împăraţi romani : te poţi întâlni cu oameni de stat importanţi care să te ajute în demersurile personale
- Sesterţi, aur : vei primi o sumă de bani sau o veste bună de colaborare cu cineva.
Ceea ce contează este fericirea omului în vis şi senzaţia lui psihică de bine. Zeii ca şi daimonii socratici vor ca oamenii să rămână cu aceleaşi preocupări despre mitologia şi religia antică. Ei îi dau periodic alesului astfel de vise „istorice” pentru a-i menţine interesul pentru antichitate şi pentru a-i demonstra că zeii chiar există ! Oamenii pot visa :
- Ruine de temple
- Case romane
- Împăraţi romani
- Temple reconstruite
Dar aceste vise vor fi analizate ulterior ! Zeii există şi comunică cu oamenii prin vise ! Cert este că în lumea antică existau şi tălmaci de vise ! În partea a doua vom analiza vise despre zei din perioada modernă şi vom analiza explicarea lor. Nu în ultimul rând vom analiza şi alte stări pe care le trăieşte persoana care visează zei în vis şi puteri de la Nemuritori.
Pe curând ! Credeţi în zei ! Ei există !