duminică, 19 august 2012

decontaminarea crestina - adevaratul creator partea 2 - episodul 8

c. Dumnezeu, biblia şi perversiunile umane Un Creator poate da legi drepte, dar nu poate descrie toate perversiunile umane - Să nu te culci cu vaca ta În Biblie, VT, există la un moment dat această poruncă de a înfiera zoofilia ! Astfel, la vechii evrei legea prevedea moartea atât a animalului cât şi a omului. Credeţi oare că Adevăratul Creator putea sta de vorbă cu toţi psihopaţii din lume şi toţi zoofili ?! - Onan Onan practica masturbarea. Pentru această faptă a fost trăznit de Dumnezeu - Sodoma şi Gomora În Biblie este descrisă şi distrugerea cetăţilor Sodoma şi Gomora pentru practici homosexuale şi încercarea de a viola îngerii Domnului ! Cum pot fi violaţi nişte fiinţe divine ca îngerii ?! De ce s-au ascuns îngerii în casa lui Lot ?! Oare Creatorul cerului se preocupă de distrugerea unei minuscule cetăţi plină de psihopaţi anormali ? - Incestul Lot, după ce este îmbătat de fiicele sale se culcă cu ele ! Iată ce exemplu de puritate a dat Dumnezeu care l-a salvat pe dreptul Lot din Sodoma ca să păcătuiască cu fiicele sale ! Biblia, dacă era o carte sfântă, scrisă sub influenţa Adevăratului Creator nu prezenta toate viciile umane şi nu apăra pe autorii lor. Iată alte câteva exemple : - Vinderea lui Iosif de către fraţii săi Iosif este vândut de fraţii săi în Egipt unde ajunge mare dregător - Păcălirea lui Laban Un alt erou mitic, Esau, îl păcăleşte pe Laban cu o strachină de linte şi îi ia acestuia dreptul la moştenire a primului născut ! - Jertfirea lui Isac de către Avraam În Biblie se specifică că Avraam, la îndemnul lui Dumnezeu, ( care era cam cinic ) vrea să-şi sacrifice propriul fiu : pe Isac ! Este oprit la timp de un înger ! - Jertfa reală a Ieftei În VT, Ieftea, este arsă pe un jertfetnic, de către tatăl ei, la porunca lui Dumnezeu ! Ce Dumnezeu este acela care aprobă sacrificii umane ?! Deci nu el a dat viaţă omului ! - Încurajarea lui Abel şi prigonirea lui Cain Tot Dumnezeu l-a aţâţat pe Cain împotriva lui Abel, fiind părtinitor şi neprimind jertfa de fructe a acestuia. Cam carnivor acest Dumnezeu ! Şi mai critică creştinii jertfele de animale din alte religii vechi ! - Lupta lui Dumnezeu cu Isac şi preschimbarea numelui acestuia în Israel Oare nu este stupid ca cel care a creat pământul şi oamenii să fie cotonogit de o creatura de-a sa ?! Dar care sunt trăsăturile de caracter a lui Dumnezeu ? - Gelozie - Răzbunare - Aroganţă - Neştiinţă - Ignoranţă - Mânie Dumnezeul creştin era gelos. El cerea evreilor supunere oarbă, iar creştinilor să i se închine doar lui. El spune : „răzbunarea este a mea”. El aţâţă focul pentru cei fricoşi, pentru a-i înlănţui pe oameni în mrejele lui. El dovedeşte neştiinţă deoarece nu ştie dacă Avraam îl va sacrifica pe Isac sau nu. De asemenea el îl va binecuvânta pe Iov după relele pe care i le-a trimis. Nu ştia dacă Iov îl va lăuda. El este răzbunător deoarece i-a omorât pe cei doi soţi din NT deoarece nu au dat bani apostolilor sau pe egipteanul care l-a hulit. Sensibil Dumnezeu ! Este arogant deoarece îşi arogă nume, calificative şi drepturi pe care nu le are. El spune că : - Ştie totul - A făcut totul - Este totul Oamenii trebuie să i se închined în genunchi numai lui. Astfel el a trimis şerpii să-i muşte pe evreii care se îndoiau de puterea lui ! El se comportă ca un tiran nu ca un tată care este mai presus de orice lege. El omoară fără a avea cea mai mică mustrare de conştiinţă din aroganţă. Dacă el a creat omul el va trebui să aibă grijă şi de adversarii lui şi să găsească o cale spre a-i aduce sub ascultare. Aroganţa merge până la paroxism deoarece el vrea rugăciuni non stop, slujbe non stop şi jertfe de animale non stop ! El vrea ca omul să stea cu faţa la pământ înaintea lui şi să plângă cu lacrimi de sânge, cerându-şi iertare pentru vini imaginare. Dar a vindecat el dezinteresat pe vreun om ?! A salvat el de la moarte pe cineva ?! A auzit el plânsetele părinţilor pentru copiii lor bolnavi ?! Măcar zeii le arătau oamenilor bolnavi în vis remediul pentru bolile lor. Dumnezeu nu arată în vis niciun remediu. El i-a pus pe preoţii săi să scrie că numai el este viu, ceilalţi sunt fie idoli, fie draci, fie spirite nelegiuite ! De cine ascultă Dumnezeu ? De bine ?! Nu, deoarece şi cei buni au parte de suferinţă. De turma sa ? Nu, deoarece şi creştinii suferă îngrozitor. De inocenţă ? Nu, deoarece copiii nevinovaţi mor de boli incurabile : cancer, HIV, paralizii, orbire etc. De preoţi ? Nu, deoarece şi ei greşesc şi păcătuiesc. Dumnezeu este surd şi orb la problemele oamenilor. Oare el nu vede copiii orbi ? Oare el nu vede copiii bolnavi de cancer ? Oare el nu vede copiii din cărucior ? Ce rău i-au făcut aceştia ? Cu ce gură l-au hulit aceştia pe el ? Dumnezeu nu aude plânsetul nevinovatului. Nu aude boala. Nu vede mama care urlă la căpătâiul copilului ei bolnav sau mort. El are o strategie. Totul se va regla în viaţa viitoare. În Apocalipsă el spune că : - Orbii vor vedea - Şchiopii vor alerga - Moartea va fi învinsă De ce atunci şi nu acum ?! De ce lasă copiii să se chinuie cu boli incurabile ? De ce nu vindecă pe cei care fac dializă ? De ce nu-i vindecă pe diabetici ? Dacă ne-a făcut ştie şi leacurile pentru bolile noastre. Dar nu le spune. Zeii le-au spus. Asclepios învia şi morţii. Oare chiar nu există un Creator bun, milos, omnipotent şi omniştient care să vindece prin slujitorii lui toate bolile oamenilor şi să-i facă nemuritori ? Oare Dumnezeu se lasă înfuriat de insultele oamenilor. Pentru ce este mai bun Dumnezeu decât zeii ? Pentru că zeii dezvăluiau oamenilor tainele cereşti, iar Dumnezeu le fereca. De ce să credem în Dumnezeu care ne-a ţinut timp de un mileniu şi ceva în neştiinţă şi să nu credem în zei care au dezvăluit oamenilor tainele cereşti ! Oare dorinţa de a-l face nemuritor pe Triptolem de către zeiţa Demetra nu este mai demn de laudă decât ignoranţa popilor ! Oare lacrimile Demetrei când îşi căuta fiica nu sunt mai înălţătoare decât geloziile lui Dumnezeu ? Oare a-i da viaţă unei statui nu este mai înălţător decât aberaţiile creştine ? Ce sunt creştinii ? Adoratori de ciolane. Cum trebuie să fie Adevăratul Creator ? 1. Bunătatea Adevăratul Creator trebuie să fie bun. Bunătatea te înalţă, te transformă, te luminează. El trebuie să fie doar bun. Pentru că cerul şi divinităţile sunt bune. 2. Iubitor Divinitatea trebuie să fie iubitoare. Ea trebuie să ştie să plângă pentru necazurile oamenilor. 3. Vindecătoare Divinitatea trebuie să aibă capacitatea de a vindeca atât sufletul de răutăţi cât şi trupul de boli. Ea trebuie să vindece orice boală. Mereu. Pentru toţi oamenii. 4. Nepărtinitoare Divinitatea trebuie să fie nepărtinitoare. Ea trebuie să se închine principiului şi nu turmei. Ea trebuie să se închine binelui şi nu vreunui cult religios. Pentru ea un musulman bun, un hindus bun, un budist bun ar trebui să fie egal cu un creştin bun. 5 Să caute bunătatea din sufletul omului Ea trebuie să caute bunătatea din sufletul omului şi să o ocrotească. 6. Proniantoare Divinitatea trebuie să fie proniantoare. Ea trebuie să păzească de orice rău pe cel bun. Mereu. Cei care mor să moară la bătrâneţe nu de boli. Ea trebuie să vegheze ca nimic rău să nu-I apară celui bun. 7. Fără patimi Adevărata Divinitate trebuie să fie fără patimi. Ura, gelozia, părtinirea, mânia, răzbunările să fie străine de acest Creator. 8. Să ajute mereu Dacă există cu adevărat un Creator el trebuie să iubească fiinţa umană şi s-o ajute mereu. 9. Drept Un Creator trebuie să fie bun cu cei buni din orice religie sau ţară şi rău cu cei răi. Dar despre Adevăratul Creator vom mai vorbi…