sâmbătă, 2 iunie 2012

spovedania sau cumplita umilinta - episodul 9 - idei de teologie

Spovedania sau cumplita umilinţă Episodul 9 Idei de teologie Chiar dacă duhovnicii folosesc un limbaj teologic ei lucrează cu elemente de psihologie aplicată şi cu tehnici de manipulare în masă. Ei cunosc foarte bine psihologia umană şi mai ales ce impact devastator au noţiunile negative ca diavol, foc, pedeapsă, păcat etc. În episodul de azi vom analiza psihologic stările pe care le induc profesional duhovnicii celor care se spovedesc lor. Scopul acestor dezvăluiri este respect pentru demnitatea umană şi cunoaşterea destinată publicului larg. Veţi învăţa de ce preoţii folosesc un limbaj cu conotaţii negative şi ce urmăresc ei de fapt. 1. Raportul de forţă. Un preot duhovnic crede că el este ales de divinitate să mântuie păcătoşii. Astfel el se consideră ca personajul pozitiv, iar păcătosul ca personajul negativ. Raportul normal om-divinitate este tată-fiu, tată-fiică. Din start preoţii se consideră superiori tuturor oamenilor. Ei sunt în lumină, undeva sus apropiat de divinitate, iar păcătosul este în întuneric aflat pe marginea prăpastiei. Tu îl ajuţi să iasă din iad şi să intre în rai. Raportul lor este de stăpân-sclav, lumină-întuneric. Acest raport este repetat obsesiv la şcoală de profesorii de religie. 2. Mijlocitori între om şi divinitate Preoţii duhovnici îţi inoculează ideea că sunt aleşi de divinitate şi că ei reprezintă mijlocitorii reali între om şi divinitate. Ei se consideră artizanii puterii divine şi al intrării în rai. 3. Singura cale de mântuire Preoţii se consideră ca fiind singura cale de mântuire între om şi divinitate. 4. Denigrarea altor religii Preoţii duhovnici nu suportă concurenţa. Ei denigrează constant toate religiile pe sistemul maniheist noi – cei buni, lumina divină, calea spre mântuire, celelalte religii utopii, plăsmuiri ale minţii omeneştisau religii ale celui Rău. 5. Denigrarea fiinţei umane Preoţii ortodoxi au tendinţa de a denigra fiinţa umană. Astfel pentru ei toţi oamenii sunt apriorii păcătoşi şi dacă n-ar fi ei ar ajunge în iad. Preotul îl numeşte pe om păcătos, nevolnic, netrebnic, rob etc. Fiinţa umană este desconsiderată din start. Se spune că datorită Evei toţi oamenii sunt păcătoşi. 6. Singura religie revelată Preoţii creştini consideră că doar religia lor este revelată şi că doar la ei fiinţe divine bune ( îngerii ) se arată. La ceilalţi sunt manifestări ale diavolului. 7. Există doar minuni şi vindecări creştine Orice creştin învaţă din pateric despre minunile reale sau imaginare din creştinism. Dacă în hinduism au loc minuni similare sunt de la diavol. Dacă statuile zeului Ganesha plâng cu lacrimi de sânge sunt minunile diavolului. Dacă Apollonios din Tyana învia morţi sunt minuni de la diavol. 8. Exorcismele – exclusiv creştine ! Problematica diavolului a fost exacerbată în creştinism. Creştinii învaţă că numai exorcismele creştine sunt reale, puternice şi pot alunga duhurile necurate. Celelalte religii ba invocă diavolul, ba se fac că alungă diavolul. Doar Moliftele Sfântului Vasile sunt reale. 9. Atotputernicia lui Dumnezeu Zeul creştin, numit Dumnezeu, este atotputernic. Ceilalţi zei sunt slabi şi n-au putere în faţa Lui. Copilul învaţă că Dumnezeu poate să : învie morţi, vindece bolile incurabile, să redea vederea orbilor, să scoată duhurile rele din om, să sfarme farmecele, să-i dea omului copii etc. Elevul învaţă că doar Dumnezeu a făcut cerul şi pământul. Cert este că ceilalţi zei au puteri asemănătoare. Ei vindecă boli, învie morţi, scot duhuri necurate din om etc. Dar aceste lucruri nu trebuie să le ştie copilul creştin îndoctrinat de B.O.R. ! 10. Subordonarea zeilor lui Dumnezeu. Copilul învaţă două lucruri : - Că zeii neamurilor sunt draci - Că zeii neamurilor sunt ţinuţi în frâu de Dumnezeu deci sunt inferiori ca putere Lui. În V.T. se enumeră cum a bătut Dumnezeu zeii locali ca Dagon, Moloch sau Baal. Dar se „uită” războiul lui Dumnezeu cu zeii Romei care au făcut să fie distrus templul lui Solomon. De ce nu i-a trăznit Dumnezeu pe romani când au distrus templul Lui. Astfel Isis, Horus, Anubis, Zeus, Demetra, Hera, Astarte, Diana ar fi inferiori lui Dumnezeu. În acest sens se spune cum Ilie a ucis proroocii lui Baal după ce a primit jertfă de foc din cer. 11. Răutatea zeilor şi bunătatea lui Dumnezeu. Se spune în cărţile de teologie creştine că zeii erau răi, iar Dumnezeu bun. Dacă Dumnezeul creştin era bun de ce a lăsat în Evul Mediu ca ciuma să omoare 20 de milioane de oameni. Puţini ştiu că zeul medicinii Asclepios a venit în chip de şarpe la Roma antică şi a pus capăt unei molime de ciumă. Cine este mai bun Dumnezeu sau Asclepios. 12. Există doar purificări creştine. Preoţii vorbesc şi de purificări din alte culte ( Mitra, Isis, Apollo ), dar le consideră religii ale diavolului şi nu a unor zei buni, miloşi şi degreabă a ajuta neamul omenesc.