duminică, 16 ianuarie 2011

caietul hierofantului 5 - ultimul secret - taumaturgia 1

Taumaturgia înseamnă capacitatea omului iniţiat de a vindeca cu ajutorul puterilor înalte sau cereşti care pot fi îngerii sau zeii.
Nu voi începe acest articol exordium ex abrupto ci voi arăta că zeii, ca fiinţe de lumină divine pot vindeca oameni şi chiar îi pot învia !
De exemplu, Zeus, la rugămintea lui Pollux l-a înviat pe Castor şi i-au primit pe cei doi fraţi să trăiască veşnic în Olimp. Apoi zeiţa Demetra a vrut să-l facă nemuritor pe Triptolem cu ajutorul artei sacre. Tot un zeu, Asclepios, învia morţii cu ajutorul unei băuturi magice. Conform scrierilor lui Ovidiu, Metamorfoze, acelaşi zeu Asclepios a venit sub formă de şarpe şi a pus capăt ciumei care se răspândise la Roma. În felul acesta s-a dovedit că Roma era ocrotită de zei. După ce a murit ars pe rug pe muntele Oita, Hercule a înviat şi a primit cupa cu nectar de la Zeus devenind el însuşi un zeu. Caesar a fost şi el transformat după moarte în stea. Philemon şi Baucis au fost transformaţi de zei în doi meri cu crengile unite ca după o ultimă îmbrăţişare. Romulus a fost răpit la cer şi a fost transformat în zeu şi venerat sub numele de Quirinus. După moarte regele din Italia, Ianus a căpătat trup şi suflet de zeu. El i-a apărut poetului antic Ovidiu şi i-a luminat casa cu strălucirea sa. Pentru a demonstra că oamenii căpătau după moarte trup şi suflet de zeu, Cicero spune în opera sa despre natura zeilor că la o bătălie a romanilor au fost văzuţi luptând alături de ei pe Castor şi Pollux pe cai albi. Aceşti fraţi obţinuseră de la zei nemurirea. De asemenea oracolul din Delphi spunea prin vocea lui Apollo întrupată în pithonesă că după moarte sufletele filosofilor vestiţi ( Platon, Pitagora, Socrate ) însoţesc alaiul zeilor participând la planul divin al acestora. Tot în cărţile vechi se spune că Psiche a băut în Olimp cupa de nectar oferită de Zeus şi a devenit nemuritoare. În cărţile vechi mai există şi alte acţiuni taumaturgice sau de salvare a oamenilor buni de către zei. Apuleus în Măgarul de Aur ne povesteşte despre păţania unui roman curios care a fost preschimbat de vrăjitoarele din Tessalia în măgar. În urma unei viziuni măgarul Lucius participă la serbările zeiţei Isis şi mănâncă din trandafirii sacrii purtaţi în timpul procesiunii divine de preoţii divinităţii egiptene. El îşi recapătă trupul de om prin pronia zeiţei Isis. Tot o acţiune benefică şi taumaturgică o are şi zeiţa Afrodita când de ziua ei, pe 1 aprilie transformă statuia de fată a sculptorului Pygmalion în fată vie în carne şi oase. Alteori pentru a-i salva de la moarte pe cei dragi zeii preschimbă forma omului. Astfel zeul mării Poseidon îi schimbă forma lui Cycnus, fiul său, în lebădă ca să-l salveze de sabia lui Ahile. Acţiunea proniatoare şi taumaturgică a zeilor se răsfrânge şi la a salva vieţi.
De exemplu Ifigenia urma să fie sacrificată pentru a liniştii marea şi pe Poseidon şi astfel a se îmbarca în corăbii şi a porni grecii să cucerească Troia. Valurile mării erau de netrecut. În timpul procesiunii, ascunsă într-un nor, zeiţa Artemis o înlocuieşte pe Ifigenia cu o căprioară răpind-o astfel pe fată şi scăpând-o de la moarte. Ulterior Ifigenia ajunge preoteasă a lui Artemis. O altă poveste veche care arată puterea zeilor şi capacitatea lor taumaturgică o relatează un scriitor antic. El spune că o sybillă sau pithonesă cere de la Apollo darul nemuririi, dar uită să-l ceară şi pe cel a tinereţii veşnice. Ea nu putea să moară dar trupul îmbătrânea pe an ce trece. Ulterior nemaiputând răbda a cerut zeului să o lase să moară. Trecuse o mie de ani ! Acestea au fost câteva acţiuni antice ale zeilor. Acum să analizăm câteva aspecte despre natura şi puterea zeilor şi atragerea proniei divine. În articolul următor vom vorbi despre taina materializării şi dematerializării adică a stăpânirii materiei. Zeii au acest dar deoarece ei se pot transforma în oameni în vârstă sau diferite animale : taur, lebădă, şarpe etc. Dar să vorbim câte ceva despre zei.
1. Atribuţiile zeilor
Zeii se conduc după Cicero pe baza a trei însuşiri :
- Cunoaştere
- Putere
- Bunătate
Ei sunt şi proniatori adică au grijă de oameni. Cunosc cele divine şi cele umane. Au cunoştiinţele necesare ajutorării omului. Ei au prezidat şi răspândit artele şi meşteşugurile.
- Medicina ( Asclepios şi Apollo )
- Ţesătoria ( Atena )
- Elocinţa ( Hermes )
- Politica ( Zeus )
- Meşteşugurile ( Hefaistos )
- Agricultura ( Demetra )
- Vinicultura ( Dionisos )
- Războiul ( Ares )
Ei ştiu lucruri foarte vechi şi pot să vindece boli. De exemplu zeul Asclepios i-a vindecat rănile de sabie şi de foc al lui Hercule. În viaţa lui Apollonios din Tyana acest filosof pitagoreic din secolul 1 e.n. asista în templele lui Asclepios la felurite vindecări făcute de zeu. Bolnavii dormeau în templu după aducerea de jertfe şi libaţii şi visau remediile pentru bolile lor. Asclepiazii, descendenţi ai zeului Asclepios, vindecau orice boală prin :
- Ierburi şi poţiuni medicinale
- Otrăvuri
- Magie
Marc Aurelius împărat roman mulţumea zeilor pentru faptul că în vis i-a arătat ce leacuri să ia pentru boala lui. Şi s-a vindecat. În opera lui Apollonios din Tyana zeul Asclepios vindeca :
- Ftizia
- Hidropizia
- Orbirea
- Febra
- Arsuri
- Răni de sabie şi multe alte boli
Se mai spune că asclepiazii puteau să facă baie în apă clocotită fără să se ardă sau să moară. Lui Asclepios bolnavii îi aduceau ca jertfă un cocoş alb.
Deci zeii cunosc corpul omenesc, sufletul, mintea, bolile dar şi remediile pentru ele. Ei au şi puterea să o facă ! Iată de ce Asclepios le apărea oamenilor în vis arătându-le remediile pentru bolile lor. El avea puterea să o facă. Dar mai intervin două aspecte :
- Bunătatea
- Pronia
Sallustius spune că zeii sunt buni şi ne ajută mereu. Platon ne spune că zeii sunt alipiţi binelui, iar Corpus Hermeticum ne spune că zeul este bun sau că el este binele absolut şi imuabil. Astfel zeul iubeşte omul, îl ajută. Zeul este şi proniantor adică purtător de grijă. Pe cei buni care se închină zeilor, aceştia îi ajută deoarece zeii vor ca omul să aibă un trup sănătos, un suflet curat şi pios şi o minte dezgheţată şi tăioasă. Aşadar zeii ştiu, pot şi poartă de grijă omului deoarece ei sunt buni.
2. Atragerea proniei divine
Există două lumi diferite :
- Zeii cu bunătatea lor
- Oamenii cu neajunsurile lor
Bunătatea vibrează doar în prezenţa bunătăţii, faptelor bune, iubirii, virtuţii, dreptăţii. Pentru ca un om să atragă pronia divină trebuie să facă două aspecte :
a) să-şi cureţe sufletul de orice răutate
În acest sens el trebuie să se comporte ca zeii :
- Să fie bun cu semenii şi zeii
- Să iubească
- Să fie evlavios
Sufletul este atacat de dorinţe şi de patimile noastre. El trebuie curăţat ! Cum ?
- Prin ablaţiuni
- Prin botez
- Prin libaţii
- Prin jertfe
- Prin ceremonii sacre
- Prin dragoste faţă de tot ce ne înconjoară inclusiv oameni sau zei
După curaţarea sufletului derăutate apare al doilea aspect.
b) împăcarea cu zeul sau atragerea proniei divine
Omul face un legământ cu zeul, îi oferă ceva ! Sallustius spune că sacrificiile sunt cuvinte vii. Ele atrag pronia divină umplând golul dintre viaţa omului şi viaţa zeului printr-o jertfă de animal adică tot o viaţă. Această viaţă jertfită zeilor se face pentru sufletul iraţional din noi care ne-a îndemnat la păcate şi pentru a ne curăţa sufleteşte. Tot jertfa reprezintă calea de atragere a proniei divine, cheia la care rezonează un zeu ! Taina zeilor o constituie jertfa adusă pentru aceştia. Această jertfă trebuie însoţită de un suflet curat, pios, temător de zeu. Jertfa reprezintă cuvântul viu cu care se atrage un zeu, noul legământ om-zeu ! Jertfa este însoţită de rugăminţi, libaţii, botez, ablaţiuni, ceremonie sacră. Aceste lucruri atrag pronia divină care poate :
- Vindeca bolile prin atragere a puterii zeieşti
- Înlătura blesteme, farmece şi vrăjitorii prin punerea sub protecţia zeului
- Aduce sănătate pentru trup, linişte pentru suflet şi evlavie pentru zei şi pentru minte , toate fiind daruri ale zeilor
Şi vrăjitoarele lucrează cu jertfe, dar ele lucrează şi cu spirite neevoluate şi malefice. Cuvântul capătă forţă prin jertfă. El se materializează. Pentru a înlătura un blestem trebuie să te adresezi divinităţii superioare : zeilor. Lor le aduci jertfă şi libaţii iar ei îţi dau protecţie, sănătate şi fericire. Zeii sunt mai puternici decât spiritele neevoluate din Tartar. Ei iubesc omul şi îl pot ajuta. Spiritele neevoluate vor doar slavă deşartă. Ele urăsc omul. Fac totul la comandă şi n-au putere în prezenţa zeilor.
Vrăjitoarele lucrează cu spiritele neevoluate : daimoni negrii, erinii, draci, diavoli, vampiri energetici etc.
Adepţii zeilor lucrează cu spirite evoluate, divine şi luminate : zei, îngeri, daimoni socratici etc.
Legământul om – erinie – jertfă.
Legământ om – zeu – jertfă şi suflet curat.
Eriniile sunt generatoare de boli, zeii sunt generatori de sănătate. Zeii pot să ne vindece şi fac acest lucru din iubire. Faceţi legăminte cu ei, aduceţi-le jertfă, rugaţi-vă lor. Ei vă vor ajuta. Fericirea şi sănătatea vor intra în viaţa familiilor dumneavoastră. Nu uitaţi : zeii sunt buni şi ne ajută mereu ! Ei ne vor binele. Iubiţi-i !
În articolul următor vom vorbi despre taina materializării şi dematerializării adică a stăpânirii materiei. Zeii au acest dar deoarece ei se pot transforma în oameni în vârstă sau diferite animale : taur, lebădă, şarpe etc.