vineri, 27 noiembrie 2009

Demiurgul

Demiurgul

Demiurgul este considerat la toate popoarele ca fiind fiinţa divină care este la originea vieţii şi care i-a creat pe toţi ceilalţi zei, apoi a creat pământul, oamenii şi animalele.
În antichitate Demiurgul era considerat drept Supremul Zeu, izvor de bunătate şi lumină care a instituit legile divine. El este creator, legiuitor şi apărător.
Atât Platon cât şi Iulian Apostatul vorbesc despre Demiurg ca despre Fiinţa Supremă care a creat zeii şi lumea cu tot ce există în ea.
Platon spune: „Dumnezeu şi dumnezeilor (sau zeilor, n.n.), al căror Demiurg sunt eu, părinte al faptelor (lucrărilor), să nu poată fi dezlegat. Dar a vrea să dezlegi de rău, este un lucru bun şi potrivit. De aceea, de vreme ce v-aţi născut şi în întregime nu sunteţi de nedezlegat (nemuritori). Căci nu vă veţi topi şi nu veţi întâmpina soroacele prin voinţa mea, având o legătură mai puternică şi mai stăpânitoare, pe aceea cu care, atunci când v-aţi născut, eraţi legaţi de ele. Acum ceea ce grăiesc eu către voi, arătându-vă, pricepeţi bine: sunt încă trei neamuri nemuritoare, care sunt fără de naştere, dacă acestea nu s-ar fi făcut, cerul ar fi fost nedesăvârşit, căci toate neamurile din el nu vor avea viaţă. Acestea care au fost create de mine şi s-au făcut părtaşe de trăire, se pot egala şi fi, asemenea cu zeii. Acum, ca ele să fie nemuritoare şi universul acesta să fie cu adevărat un întreg, voi întoarceţi-vă potrivit cu firea spre creaţia vieţuitoarelor, imitând creaţia făcută de mine cu privire la facerea voastră..
Şi cât despre aceia, cărora li se cuvine să fie denumiţi nemuritori, eu începând voi permite ca aşa-zisa divinitate să cârmuiască peste aceia care vor să urmeze totdeauna dreptatea şi pe voi. Cât despre voi, ţesând împreună ceea ce este muritor cu ceea ce e nemuritor, voi împliniţi şi reprezentaţi vieţuitoare şi fiinţe create (născute) şi primind hrană veţi creşte şi iarăşi primiţi voi sfârşiturile (veţi avea parte de sfârşit).”
Tot Platon spune că lumea a fost făcută de Demiurg (Dumnezeu): „Dacă după raţiunea cea potrivită, trebuie să spunem că această lume este o vieţuitoare înzestrată cu suflet şi raţiune, atunci cu adevărat a fost făcută prin pronia (purtarea de grijă) a lui Dumnezeu.“
Demiurgul a creat aşadar lumea şi zeii, omul şi vieţuitoarele. Despre acest fapt spune şi Corpum Hermeticum: „Domnul, Creatorul formelor nemuritoare, o, Tatius, după ce şi-a împlinit lucrarea, nu a mai făcut nimic altceva. Odată lăsate să-şi poarte singure de grijă şi unite între ele, aceste forme eterne se mişcă fără a mai avea nevoie de ceva sau dacă într-adevăr ele îşi sunt necesare una alteia, ele nu au nevoie de nici un impuls străin, deoarece sunt nemuritoare. Astfel trebuie să fie, într-adevăr, natura creaţiilor Zeului suprem. Însă făuritorul nostru (imediat) are un trup, el ne-a zămislit, zămisleşte fără încetare şi va continua să zămislească trupuri disolubile şi pieritoare, căci nu se cuvine să-l imite pe propriul său creator şi mai mult, nici nu poate să o facă.
Căci cel dintâi şi-a făurit creaţiile din propria Lui esenţă primordială şi nematerială; cel de-al doilea ne-a făurit pe noi din ceea ce este material şi deja făcut. De unde rezultă în mod natural că formele cereşti născute din esenţă nematerială sunt nepieritoare, pe când trupurile noastre, fiind constituite din materie trupească, sunt în consecinţă, slabe în sine şi au nevoie de ajutor din afară.“
Demiurgul este supremul zeu, creator al zeilor. Natura Lui este nemuritoare şi veşnică. El nu are trup ci doar energie divină sau suflet. El a creat pe zei dându-le viaţă prin insuflarea acestei energii divine. Zeii au creat apoi omul. Zeul Suprem este atotputernic, omniştient. El poate însufleţi omul.