duminică, 19 august 2012

decontaminarea crestina - teoria invatarii sociale - partea 1 - episodul 2

Foarte mulţi învăţaţi, care au avut puterea de a se elibera de creştinism, au vorbit că un copil învaţă din copilărie următoarele : - Să fie creştin pentru europeni - Să fie musulmani pentru islamici şi ţările arabe - Să fie mozaic pentru evrei - Să creadă în Buddha pentru budişti - Să creadă în Krişna pentru indieni etc. Astfel, se spune că credinţa într-o divinitate oarecare se formează de mic şi este o teorie a învăţării sociale şi şcolare. Credinţa în vreo divinitate nu se bazează pe revelaţii directe, ci este impusă de societate. a. Astfel pentru creştini Ei învaţă că : - Dumnezeu a creat lumea - că Iisus este Fiul Lui şi mântuitorul omenirii - că religia creştină este singura religie revelată - că doar minunile creştine sunt reale şi divine - că biserica majoritară : ortodoxie pentru S-E Europei, catolicism pentru V, anglicarism pentru Marea Britanie, calvinism, luteranism sau protestantism pentru alte ţări creştine reprezintă religia adevărată. - divinitatea se manifestă doar în creştinism - au loc minuni creştine, vindecări de boli - exorcismele reale sunt cele creştine : Moliftele Sfântului Vasile pentru ortodoxi sau Ritualum Romanum pentru catolici - cei care nu sunt creştini sunt păcătoşi, posedaţi de diavol sau nebuni. Ei vor primi „ pedeapsa veşnică” de la Dumnezeu - există o Judecată de Apoi patronată de Dumnezeu şi Iisus, în care doar creştinii sunt salvaţi - singurul mântuitor este Iisus - raiul este pentru creştini, iadul pentru necreştini - trebuie să mergi la Biserică, să respecţi sacramentele Bisericii sau cele 7 taine, cele 10 porunci, spovedanie, împărtăşanie etc. - toate religiile necreştine sunt de la diavol - musulmanii sunt răi - budiştii şi indienii sunt idolatrii şi imorali - doar prin creştinism ajungi la Adevăratul Creator care este Dumnezeu - nu crezi în Dumnezeu, iadul cu dracii lui te aşteaptă - plata păcatului este moartea şi iadul cu foc - toate păcatele „se iartă” doar prin spovedanie - nu contează că eşti bun sau ajuţi oamenii - trebuie să mori în religia creştină - cel mai mare păcat este să nu crezi în Dumnezeu şi în Iisus - nu ai voie să te căsătoreşti cu o necreştină sau protestantă. Vei fi afurisit de BOR - trebuie să te spovedeşti de 2 ori pe an, să ţii post miercurea şi vinerea, să participi la Liturghie, să citeşti cărţi religioase ortodoxe - nu trebuie să te întâlneşti cu protestanţii sau să citeşti cărţile lor - trebuie să ai duhovnic - dragostea şi sexul sunt păcate, trebuie să fii ascet - să dai bani la biserică - să-i înveţi pe copii tainele bisericii şi să-i duci la biserică, să fie botezaţi de popi b. Ce spun musulmanii : - Alah este singurul Dumnezeu - Mahomed este profetul Lui - Doar cel care crede în Alah şi Mahomed ajunge în raiul musulman - Pentru ceilalţi, nemusulmani, există iadul - Iisus a fost un prorooc şi s-a numit Issa - Fecioara Maria nu a fost fecioară şi nici maica lui Dumnezeu - Recunosc unii îngeri ca arhanghelul Gavriil - Spun că arhanghelul Gavriil i-a dat lui Mahomed inspiraţia de a scrie Coranul, chiar dacă acesta era neştiutor de carte - Există minuni musulmane : măgarul lui Mahomed i s-a închinat şi a vorbit cu glas omenesc - Luna ar fi intrat în mânecile lui Mahomed - Un musulman trebuie să-şi spune rugăciune de 5 ori pe zi la chemarea muezinului - Trebuie să te închini la Mecca, la piatra din Kaaba - Cei care devin martiri, au parte în rai de 42 de fecioare - La Judecata de Apoi orice musulman este întrebat de Alah dacă crede în Alah şi în profetul lui Mahomed - Orice musulman trebuie să facă milostenie - Cruciaţii au masacrat musulmani - Creştinii sunt păgâni şi ajung în iad - Singura carte divină este Coranul - Dervişii musulmani fac adevărate minuni : îşi bagă săbii în cap fără să simtă durerea - Trebuie să respecţi datinile şi sărbătorile musulmane - Să ai covoraşul de rugăciune, iar în fiecare seară la chemarea muezinului să te rogi cu faţa spre răsărit - Porcul este animal spurcat - Să ţină postul de Ramadan - Să facă milostenie la anumite sărbători - Să ocrotească văduvele şi orfanii - Să de-a de mâncare la cerşetori - Să primească în gazduire oaspeţii în numele lui Alah - Să se pregătească pentru Războiul Sfânt sau Jihadul islamic - Să se descalţe când intră în moscheie - Lumea este plină de spirite bune rele sau neutre : îngeri sau djini - Exorcismele musulmane sunt cele reale - Tronul lui Alah este atât de mare încât acoperă pământul - Dacă întâlneşti în deşert un om istovit trebuie să-i dai apă şi hrană - Orice musulman trebuie să ajungă măcar o dată în viaţă la Mecca - Sunt două facţiuni islamice : suniţi şi şiiţi - Imami sunt învăţaţii religiei islamice. - Alah are 99 de nume scrise în Coran. Orice musulman trebuie să le repete în rugăciune în fiecare zi - Coranul este împărţit în şutre c. Evrei : - Iehova este singurul Dumnezeu adevărat - Moise a fost cel mai mare profet - Iisus nu a fost fiul lui Dumnezeu - Evreii trebuie să respecte sărbătorile evreieşti religioase : Purim etc - Paştele înseamnă eliberarea din robia egipteană - Nu este voie să faci nimic sâmbăta - Este interzis ca un neevreu să se căsătorească cu o evreică - Noii născuţi de parte bărbătească trebuie circumscrişi la 8 zile de la naştere de un rabin sau un medic - Doar rabinii sunt cei învăţaţi. Ei trebuie respectaţi de popor - Există mâncăruri curate şi mâncăruri spurcate - Porcul este un animal spurcat