duminică, 19 august 2012

decontaminarea crestina - psihoza ortodoxa partea 1 - episodul 4

În episoadele trecute am vorbit despre teoria învăţării sociale. Am văzut că un om este învăţat să se închine unor fiinţe divine, diferit, în funcţie de locul său de naştere, societate, ţară, religie şi cutume. Dacă s-ar fi născut în Europa ar fi fost creştin, dacă se năştea la Istanbul era musulman, dacă se năştea la New Dehli ar fi fost brahman. Totul indică o teorie a învăţării sociale fără intervenţia fiinţelor divine în care omul crede. Referindu-ne la România, să vorbim despre un subiect tabu, dar necesar demersului nostru de a elibera fiinţa umană de frici şi psihoze mistice. Este vorba despre psihoza ortodoxă. Despre acest subiect n-au curaj nici medicii psihiatrii să vorbească, dar pun diagnostice de tip psihoză mistică oiţelor fanatice prelucrate de duhovnici obtuzi şi fără scrupule gata oricând să le jumulească de bani. Autorii morali ai psihozei ortodoxe sunt : - Părinţii ortodoxi fanatici şi obtuzi - Profesorii de religie de la şcoală - Duhovnicii - Preoţii, călugării, maicile - Anturajul „prietenilor” formaţi de preoţii creştini - Alte persoane apropiate în care copilul sau tânărul are încredere Psihoza ortodoxă se manifestă în două direcţii : 1. La nivel individual sau micro 2. La nivelul societăţii sau macro Într-un anumit punct aceste două niveluri se contopesc şi se completează reciproc. Înainte de a vorbi de aceste două direcţii să vedem ce este o psihoză ortodoxă ? Psihoza este o idee eronată care ajunge să fie percepută ca adevărată şi corectă şi tinde să preia controlul etajului conştient. În psihologie socială se pune accent pe cuvânt, pe stereotipuri şi pe influenţa masei ( majorităţii ) asupra individului. În religia ortodoxă o psihoză este o idee forţă numită de psihologie ancoră, iar de religie dogmă care este percepută mental de individ ca o valoare de adevăr absolută şi care tinde să-i coordoneze activitatea şi relaţiile interpersonale până într-atât încât să privească lumea şi societatea doar prin prisma ei, adică prin raportare la ea. În psihologie nu există ideea de adevăr absolut sau de bine absolut. Totul este relativ. Totul se poate schimba. O fiinţă divină nu este bună sau rea în mod absolut şi permanent. Ea se transformă în funcţie de conjunctură, de x factori având atât acţiuni bune cât şi rele. Ce se întâmplă cu psihoza ? 1. Este indusă mental oamenilor de duhovnici, preoţi sau măicuţe 2. Tinde să fie percepută de subiect ca valoare absolută 3. Distruge etajul conştientului 4. Preia controlul asupra etajului conştientului 5. Distruge gândirea critică sau analitică 6. Coordonează întreaga viaţă a noului format, de la relaţii interpersonale, profesiuni, idei până la modul de a fi. 7. Tinde să se impună ca valoare absolută şi gândire absolută şi asupra celorlalţi. În felul acesta transformă fiinţa umană într-o fiinţă fanatică, bigotă, stresată de dogme şi frici care tinde să-i influenţeze şi pe cei cu care intră în contact. În plan mental natura ne-a făcut liberi atât în ceea ce priveşte statutul nostru uman ca fiinţe gânditoare cât mai ales al gândirii şi voinţei noastre. Copilul sau tânărul nu au formate stereotipuri în gândire ( dogme, principii de viaţă etc ), ci acestea sunt implementate forţat de societate. În şcoală copilul este forţat mental de profesorul de religie ortodoxă să devină ortodox. Astfel el trebuie : - Să-şi însuşească dogmele şi doctrina ortodoxă - Să participe la activităţile bisericii ortodoxe : slujbe, spovedanii, împărtăşanii, masluri - Să-şi însuşească setul de rugăciuni creştin ortodoxe - Să creadă în fiinţele divine ortodoxe : Dumnezeu, Iisus, arhangheli, îngeri, serafimi, terafimi, sfinţi etc - Să respecte preoţii, duhovnicii şi conducerea ierarhică a BOR - Să creadă că doar Iisus este mântuitorul lumii - Să respecte tradiţiile bisericii : sărbători, post, slujbe, spovedanii - Să nu aibă gândire critică vis-a-vis de tot arsenalul creştin ortodox fie că ne raportăm la oameni ( preoţi ) sau la fiinţe divine sau la acte de cult ortodox şi rânduieli bisericeşti - Să urască toate religiile necreştine - Să creadă în rai şi în iad, în îngeri şi în draci - Să nu vorbească cu neortodoxi - Să perceapă ca fiind cel mai mare rău să nu fii ortodox sau să fii ateu sau de altă religie Deci dogmele sunt idei forţă introduse de duhovnici în creierul tinerilor percepute ca idei încărcate cu adevăr absolut, benefice care trebuie însuşite şi urmate fără tăgadă. Tipuri de idei forţă : - Poporul român s-a născut ortodox - Marii gânditori români şi conducători au fost ortodoxi - Ca român trebuie să trăieşti şi să mori în religia ortodoxă - Sfinţii ortodoxi au fost buni şi au murit pentru religia lor. Tu trebuie să-i venerezi şi să le urmezi exemplu - Orice bun român este ortodox. Aceasta înseamnă : se duce la liturghie, are duhovnic, se spovedeşte, se împărtăşeşte, crede în Dumnezeu, în Iisus, crede în sfinţi, ţine post, se roagă, crede în moaşte, în icoane, în îngeri - Dumnezeu a creat lumea - Dacă faci rău te vede Dumnezeu şi de pedepseşte - Te va bate Dumnezeu - Dracii să te ia - blestemele - Iisus este fiul lui Dumnezeu şi mântuitorul lumii - Cine nu crede în Dumnezeu este imoral, rău, satanist sau ateu şi va fi aruncat în iazul cu foc din iad - Dacă eşti ortodox şi respecţi rânduielile bisericii ajungi în rai - Există 24 de vămi ale văzduhului străjuite de îngeri şi diavoli - Fiecare om are un înger personal nevăzut care îl îndeamnă să facă bine şi un drac personal nevăzut care îl îndeamnă să facă rău - Duminica nu este bine să lucrezi că te trăzneşte Dumnezeu ş.a. Acestea sunt enunţuri ortodoxe dogme generale. Dar există şi cele teribile care crează psihoze : - Există o Judecată de Apoi - Plata păcatului este moartea - Dacă nu crezi în Dumnezeu vei fi trimis în iad - Dacă nu respecţi rânduielile bisericii ajungi în iad - Dacă te îndoieşti ajungi în iad - Dacă critici rânduielile bisericii şi pe oamenii ei este păcat strigător la cer, împotriva duhului sfânt pentru care nu există iertare şi vei ajunge în iad - Dumnezeu este un judecător drept şi nemilos cu păcătoşii, dacă greşeşti vei ajunge în iad - Dracii te ispitesc neîncetat, vei ajunge în iad, etc. Psihoza ortodoxă tinde astfel să-ţi distrugă etajul conştient şi să-ţi inducă o stare de frică şi teamă. Astfel tu faci tot ceea cde îţi spune un duhovnic, iar în faza cea mai gravă te internezi în spital cu idei mistice delirante. Psihoza se formează de mic. Ca elev profesorul de religie îţi spune că există un Dumnezeu. Apoi el iţi spune că există rai şi iad şi dacă greşeşti dracii te vor chinui în acel loc teribil. Psihoza se formează în timp cu fiecare noţiune negativă inoculată de preot : - Există un Dumnezeu - El judecă totul – prima psihoză - Omul este păcătos – a doua psihoză - Plata păcatului este moartea – a treia psihoză - Pentru greşelile tale vei arde în iad – a patra psihoză - Dracii există, sunt răi şi te ispitesc neîncetat – a cincea psihoză - Dacă vei părăsi credinţa ortodoxă vei arde în iad – a şasea psihoză - Dacă nu crezi în Dumnezeu vei arde în iad – a şaptea psihoză - Dacă nu crezi în Dumnezeu eşti posedat de diavol – a opta psihoză - Dacă nu respecţi rânduielile bisericii vei arde în iad – a noua psihoză - Dacă nu vii la liturghie, dacă nu ai duhovnic şi nu te spovedeşti vei arde în iad – a zecea psihoză - Dacă înjuri de „cele sfinte” vei arde în iad – a unsprezecea psihoză - Dacă critici oamenii bisericii vei arde în iad – a doisprezecea psihoză etc. Astfel omul prelucrat ani de-a rândul de : părinţi obtuzi, profesorii de religie, duhovnici, preoţi, călugări sau maici este permanent stresat şi preocupat să-l „îmbuneze” pe Dumnezeu. Alt enunţ care provoacă stres şi psihoză este : - Unde te duci după moarte ? În iad ? - Nu ţi-e frică de Dumnezeu şi de Judecata de Apoi ? - Nu ţi-e frică că ajungi în iad unde te vor chinui veşnic dracii şi unde te va arde focul nestins ? Ce mai face psihoza ? Te distruge. Astfel : - Tu te gândeşti doar la fapta ta pe care o percepi ca un păcat. - Tremuri, ai idei de panică, îţi faci mustrări de conştiinţă - Ai accese de furie, stări de nelinişte, gânduri suicidale Consecinţa : - Bolile psihice - Totala dependenţă de duhovnici : faci doar ce spun ei - Cheltuirea de bani pe rânduielile bisericii - Pelerinaje, posturi, spovedanii, masluri, liturghii - Sinuciderea, panica, depresia, idei mistice şi delirante, schizofrenia, idei maniacale - Cumpărarea de icoane, portul de cruciuliţe la gât, aprinderea de candele - Rugăciunile stăruitoare - Consumarea de aghiasmă dimineaţa, sfeştanii, consumarea de anafură - Participarea la slujbe de dezlegare şi molifte - Coşmaruri, frica de draci şi de iad - Dacă ai o boală crezi că Dumnezeu ţi-a dat-o pentru păcatele tale sau ai farmece ş.a. Nu uitaţi : toate aceste sunt idei eronate. Pe tot parcursul vieţii duhovnicii, preoţii, profesorii de religie, călugării, măicuţele şi părinţii obtuzi şi mistici crează psihoze copilului, tânărului şi adultului. Scop : controlul mental şi financiar. Consecinţa : dereglarea activităţii conştiente, bigotismul, fanatismului, credinţa în idei eronate, misticismul, probleme psihice grave, incapacitatea de a se adapta, probleme în familie, scăderea capacităţii de a iubi fiinţa umană şi viaţa, ura necontrolată pentru tot ce nu este ortodox, frica de fiinţe inexistente ( draci ) ş.a. Psihoza ortodoxă la nivel individual se formează de părinţi, prieteni, profesorii de religie, duhovnici, preoţii, călugării şi măicuţele. Ea cuprinde totalitatea dogmelor şi ideilor mistice pe care aceşti actori le inoculează individului. Tot psihoza ortodoxă la nivel individual implică şi activitatea de procesare individuală a creierului a acestor informaţii şi adoptarea sau respingerea lor. A modului în care aceste idei forţă mistice coordonează activitatea psihică individuală sau contribuie la edificarea principiilor de viaţă. Influenţa lor la nivel individual. Psihoza ortodoxă la nivel social implică obligativitatea din partea societăţii, prin actul şcolar şi al orelor de religie ortodoxă, de a participa la aceste ore, de a însuşi această învăţătură timp de 12 ani şi a te arata ca un bun şi fanatic ortodox. Tot la nivel social reprezintă şi presiunea masei asupra individului de a fi un bun şi fanatic ortodox, precum şi etichetările şi stereotipurile sociale : ateule, pocăitule, satanistule de tip ateu, păgânule, omul dracului, imoralule, trădătorule, om rău, om fără frica lui Dumnezeu, posedatule, michiduţă, bestie, protestantule, papistaşule etc. Pe plan politic un politician neortodox riscă să nu fie votat de nimeni ! Astfel politicienii vor avea grijă să fie filmaţi când intră în biserică, când îşi fac crucea sau sărută icoanele şi moaştele. Altfel adio votanţi adio loc în parlament sau senat ! Tot pe plan social reprezintă şi presiunea masei asupra vedetelor, celor care au altă orientare sexuală sau religioasă, care sunt atei sau nonconformişti. Asupra celor care critică popii, care nu participă la slujbe sau nu au crucea la gât. Pe ei masa îi taxează cu sintagme negative şi îi prezintă ca pe nişte paria. Dar despre psihoze vom mai vorbi.