miercuri, 11 februarie 2009

eriniile 2

In religia antică se vorbeşte şi despre genii rele, spirite rele, daimoni răi sau erinii, care pedepsesc oamenii pentru relele făcute. Aşa de pildă, eriniile sau harpiile erau duhuri ale Tartarului (Infernului), care îi pedepseau pe ucigaşii de părinţi, violatori, profanatori de morminte şi de temple, aţâţându-i să facă lucruri şi mai rele pentru a lua pedeapsă şi mai mare.
„Însă de cel necugetat, rău, stricat, pizmaş, lacom, ucigaş şi necredincios, eu mă voi depărta (este vorba de zei şi de duhurile zeilor – Bonus Genius n.n.), făcând loc Daimonului răzbunător, care, folosindu-se de străşnicia focului, chinuie un astfel de om nevolnic şi îl împinge şi mai mult la toate ticăloşiile, ca să-i obţină o pedeapsă mai grea şi unul ca acesta nu se opreşte niciodată, având dorinţe neîmplinite şi pofte trupeşti de nepotolit şi luptându-se mereu în întuneric, căci Daimonul îl chinuie şi îl torturează fără încetare şi aţâţă focul care arde din ce în ce mai tare.“
Toate aceste spirite atacau şi pe oamenii mincinoşi, pe cei care jurau strâmb, pe cei care nu respectau zeii, pe cei care nu primeau în ospeţie gazdele, într-un cuvânt pe toţi oamenii răi.
Iată de ce Sallustius spunea de altfel că: „Pedepsele sunt date sufletului însuşi, care se supune singur pedepsei sau daimonilor. Pedepsele constă: în a rătăci pe pământ în a fi chinuite de daimoni.“
Un daimon celebru care regla legea divină şi îi pedepsea pe oameni pentru faptele lor era Nemesis. Aceasta îi ataca pe cei mai răi şi îi chinuia neîncetat.